O Blogu

Dobro došli !

Enformel čini tim, koji veruje da svi ljudi imaju šansu da budu uspešni u onome što rade, bilo da je u pitanju posao, hobi ili neka druga vrsta aktivnosti. Takođe verujemo da je međusobna razmena znanja i iskustava veoma važna i da obogaćuje i oplemenjuje sve učesnike u komunikaciji.
Kada smo razmišljali o započinjanju rada na ovom blogu, sada kada su mnogi koji su već odavno u igri stekli i popularnost i ogroman broj posetilaca, pitanje je bilo − kako privući vašu pažnju i biti drugačiji. Odlučili smo da nećemo mnogo da mudrujemo i filozofiramo nego ćemo vam jednostavno preneti ono što mi znamo i ono kroz šta svakodnevno prolazimo.
Naše interesovanje usmereno je pre svega na preduzetnika, običnog čoveka koga verovatno srećemo svakodnevno i sa kojim imamo mnogo dodirnih tačaka, delimo ista interesovanja i mučimo iste brige.
Enformel blog je usmeren na stvaranje virtuelnog sadržaja za obične ljude koje želimo da inspirišemo da uz pomoć sopstvene kreativnosti i inovativnosti pomeraju granice u svom životu i radu. Bavićemo se temama iz oblasti biznisa i marketinga na savremen ali svima razumljiv način. Pokušaćemo da budemo aktuelni i zabavni, ali pre svega edukativni.

Misija

Naša misija je da inspirišemo ljude da preduzmu nešto u cilju postizanja uspeha, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Želimo da nas se setite u trenutku kada ostvarite svoje ciljeve ali i u trenutku kada vam je potrebna pomoć i podrška. Enformel u budućnosti sebe vidi kao vodeći online izvor znanja posvećen savremenom trendovima u oblasti biznisa i marketinga.

Vizija

Na prvom mestu nam je kvalitet sadržaja i želja da u potpunosti odgovorimo na vaše potrebe. Veoma nam je važna iskrena i otvorena komunikacija u kojoj nećemo čuvati znanje samo za sebe već ćemo razmenu istih tretirati kao svoj najveći uspeh. Ovde ćemo uvek poštovati pravila internet komunikacije kao i autorska prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *