8020

011 Šta znači 8020?

Devana Doli Enformel, Marketing, Podcast 2 Comments

ODSLUŠAJTE (kliknite na dugme Play)!

Koncept pravila 8020. Kako je dobio ime? Kako se ogleda ovaj princip u upravljanju vremenom? Kakav je sve značaj ovog principa? Zašto je važna svest o postojanju ove neravnoteže? Šta je tačka prekretnice? Sve ovo i još mnogo toga u današnjoj epizodi o Paretovom pravilu 8020. Odslušajte da vas inspirišemo! Enformel!

Kliknite ovde za preuzimanje transkripta.