Virtual Web & Tech Support Services

Image
Content & Graphics Layout
Definisanje rasporeda elemenata kao što su slika, tekst i stil na vašoj web  stranici.
Image
Wordpress
Upravljanje WordPress-om, u ovu funkciju uključen je sav posao administracije.
Image
New pages & Links
Kreiranje novih stranica, podešavanje veza.
Image
Update content and graphics
Dodavanje i ažuriranje sadržaja i grafike
Image
Email auto responder setup
Podešavanje automatskog odziva na e-poštu, da automatski odgovori na pisma vaših klijenata.
Image
E-Chat
Podešavanje internet četa, da ustanete u dvosmernoj komunikaciji u realnom vremenu sa  vašim klijentima. 
Image
Podcast
Podešavanje podcast-a, podešavanje zvuka, kreiranje transkripta zvuka u pisani sadržaj.
Image
Video
Podešavanje promo videa na vašoj web stranici.